bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA

13.06.2017

Szczecin, dnia 13.06.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania nr 1/PN/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku
w Teatrze Polskim w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 u Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”


Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta


Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Adam Opatowicz

Komisja przetargowa:
Aleksandra Kopińska – Szykuć

Marek Laskowski

Karolina Gradowska

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 13.06.2017

Dokument oglądany razy: 487
« inne aktualności