bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

Ta wiadomość nie była zmieniana