bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki postępowania - Rozwój trwałego wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Szczecinie – kratownica oświetleniowa

31.01.2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 29 047,68 zł brutto (23.616,00zł netto, VAT 5.431,68zł) zgodnie z ofertą, która otrzymała najwyższą ilość punktów.

Do Zamawiającego w określonym terminie wpłynęly 3 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr Marek Gumiński, ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno

kwota brutto oferty 37.868,56 zł; gwarancja na przedmiot zamówienia 60 mcy; sprzęt zastępczy w terminie 24godzin

2. PUHP "Lumex" Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne Młyny 77; 59-700 Bolesławiec

kwota brutto oferty 29.047,68 zł; gwarancja na przedmiot zamówienia 36mcy; sprzęt zastępczy w terminie 7godzin

3. Athletic Sp z o.o., ul. Katowicka 8a, 46-200 Kluczbork - oferta odrzucona, braki w złożonej ofercie;

Zamawiający zgodnie z przedstawionymi ofertami wybrał jako Wykonawcę zamówienia: PUHP "Lumex" Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne Młyny 77; 59-700 Bolesławiec

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 31.01.2018

Dokument oglądany razy: 595
« inne aktualności