bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki postępowania na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

09.05.2018

Dotyczy wyników postępowania w zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.).

Do chwili upływu terminu składania oofert, tj. 08.05.2018r godz. 10.00 wpłynęło 6 ofert.

Oferty zostały złożone przez:

Lp Nazwa firmy Cena brutto Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenie Liczba punktów w kryterium kadra Łączna ilość punktów
1 Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów 343539,00 29,17 40 20 89,17
2 Ćwik i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych 250.499,34 40 40 20 100
3 BSJP BrockHuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. komandytowa 939.880,00 10,77 40 20 70,77
4 Kancelaria racy prawnego Marek Czernis 516.600,00 19,40 40 20 79,40
5

Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Radca prawny Elżbieta Grzybowska

Radca prawny Dariusz Adamus

605.445,20 16,55 40 20 76,55
6 Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa 258300,00 38,79 40 20 98,79

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznaje ofertę nr. 2 Ćwik i Partnerzy Kancelaria Raców Prawnych, uzyskując łącznie 100punktów.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dogodnym dla obu stron terminie, nie wcześniej jednak niż 10 dni po publikacji niniejszych wyników.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 09.05.2018

Dokument oglądany razy: 450
« inne aktualności