bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dotyczy wyników postępowania w zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień pub

10.06.2018

Dotyczy wyników postępowania w zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.).

Do chwili upływu terminu składania ofert, tj. 07.06.2018r godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta.

Oferta została złożone przez:
1. Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. P. al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa; cena oferty 5.128,49 brutto miesięcznie - łączna wrtość oferty 200.0011,11 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy jedenaście zł 11/100 brutto)

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznaje ofertę Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. P.   uzyskując łącznie 100punktów.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dogodnym dla obu stron terminie.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 10.06.2018

Dokument oglądany razy: 469
« inne aktualności