DEBATA TISCHNEROWSKA
Duża Scena

Rok 1968 w historii Polski i w historii Kościoła. „Język marcowy”. Władza i kultura. Teatr i polityka. Pisarze wobec kryzysu 1968. Czystki marcowe. Zachód wobec Marca. Polska po Marcu.


O tym rozmawiać będą ksiądz Adam Boniecki i profesor Ireneusz Ziemiński.


Ksiądz Boniecki był m.in. redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, prof. Ziemiński to filozof, m.in. laureat nagrody Znaku i Hestii im ks. Józefa Tischnera (2017).


Spotkanie odbywa się w ramach tegorocznej "Adlojady"