KAZIUKI
Scena na Łasztowni

„Kaziuk Wileński" - coroczna impreza zamknięta, organizowana na początku marca przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna,
Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”.
Wejście za okazaniem zaproszenia otrzymanego od Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” z siedzibą na ul. Bolesława Śmiałego 5 w Szczecinie.

Bilety można zakupić w siedzibie ''Świteź'' w każdą środę w godz. 16:00 - 18:00