„PAMIĘTASZ...?” POŻEGNANIE ZE SZCZECINEM KONCERT SŁAWY PRZYBYLSKIEJ
Duża Scena

Koncert Sławy Przybylskiej poprowadzi Jan Krzyżanowski
przy fortepianie – Janusz Tylman
skrzypce – Tadeusz Melon

Sławie Przybylskiej towarzyszyć będą artyści Teatru Polskiego:

Dorota Chrulska
Sylwia Różycka
Katarzyna Sadowska
Adrianna Szymańska
Marta Uszko

Filip Cembala
Michał Janicki
Krzysztof Niewirowski
Adam Opatowicz

przy fortepianie - Krzysztof Baranowski