URODZINY LECA

Urodziny Leca


Myśli nieuczesane. Filozofia na scenie

Wystawa Rysowanie Myśli (nieuczesanych). Lec według Sawki

Wernisaż


Biografia pisarza – biografia słowa. Debata z okazji 110. rocznicy urodzin Stanisława Jerzego Leca i kolejnej edycji Myśli nieuczesanych (Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa 2018)

Lidia Kośka, Inga Iwasiów, Adam Zieliński (Łona)

Prowadzenie Andrzej Skrendo


Historia świata. Rozmowa o albumie Wiktora Szenderowicza Lec. XX wiek (Agora, Warszawa 2018)

Adam Michnik, Tomasz Lec, Henryk Sawka

Prowadzenie Andrzej Skrendo