WIECZÓR LITERACKI - SPOTKANIE Z PROF. ZBIGNIEWEM MIKOŁEJKĄ
Duża Scena

FANTAZMATY POLSKIE

Spotkanie poprowadzi Andrzej Skrendo.

Czasami mówię, że lekcja filozofii jest zarazem lekcją życia, to znaczy, że mądrość książkowa jest też mądrością egzystencjalną – przy odpowiednim podejściu. To jest dla mnie istotna i bardzo ważna rzecz: że książki mają wyrażać pewną prawdę egzystencjalną, a jeśli tej prawdy nie wyrażają, to nie są warte czytania. Wszystko jedno, czy to są skomplikowane traktaty filozoficzne lub teologiczne, czy rzeczy bardziej proste. Jeśli nie traktujemy tekstów, które czytamy czy piszemy, tak właśnie, gardzimy i mądrością, i życiem samym.

(Jak błądzić skutecznie. Prof. Zbigniew Mikołejko w rozmowie z Dorotą Kowalską, 2013).Zbigniew Mikołejko – filozof i historyk religii, eseista, pedagog, kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

Opublikował ponad 800 tekstów, tłumaczonych na angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński i włoski.

Napisał i zredagował wiele książek, kilka z nich stało się bestsellerami:

Elementy filozofii (1998; kilka wydań);

Żywoty świętych poprawione (2000; Nagroda Księgarzy „Warszawska Premiera Literacka”, czerwiec 2001; wznowienia – 2004, 2011, 2017)

We władzy wisielca, t. 1: Z dziejów wyobraźni Zachodu (2012).

We władzy wisielca, t. 2: Ciemne moce, okrutne liturgie (2014).

Wywiad-rzeka: Jak błądzić skutecznie. Prof. Zbigniew Mikołejko w rozmowie z Dorotą Kowalską, 2013.


Opatrzył posłowiem lub wstępem dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków – Karen Armstrong, XIV Dalajlamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques'a Le Goffa, Margaret Starbird.

Publikował m.in. na łamach „Borussii”, „Czasu Kultury”, „Dialogu”, „Edukacji Filozoficznej”, „Etyki”, „Gazety Wyborczej”, „Kontekstów”, „Literatury na Świecie”, „Newsweeka”, „Nowych Książek”, „Polityki”, „Przeglądu Filozoficznego”, „Przeglądu Politycznego”, „ResPubliki Nowej”, „Rzeczpospolitej”, „La Sicilia”, „Społeczeństwa Otwartego”, „Studiów Religioznawczych”, „Twórczości”, „Tygodnika Powszechnego”, „Uncaptive Minds”, „Więzi”, „Znaku”.