ZŁOTE POINTY 2020

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS BALETOWY „ZŁOTE POINTY 2020”


1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Baletowego „Złote Pointy, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie, oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Partnerami konkursu są: Teatr Polskim w Szczecinie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Instytut Muzyki i Tańca oraz Związek Artystów Scen Polskich.


2. Regulamin tegorocznego Konkursu zostaje zmieniony i przystosowany do przeprowadzenia Konkursu w formie on-line w związku z regulacjami przyjętymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


3. Celem Konkursu jest prezentacja i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół baletowych, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu kariery zawodowej.


4. W Konkursie biorą udział uczniowie polskich i zagranicznych szkół baletowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali dyplom ukończenia szkoły baletowej i zostali zgłoszeni do Konkursu w terminie do 15 stycznia 2020 roku.


5. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w dniu 26 września 2020 roku.


6. Dyrektorzy szkół baletowych przesyłają do 31 sierpnia 2020 roku drogą mailową na adres balet@post.pl:
nagrania uczestników prezentujących zgłoszony program.


7. Z przesłanych nagrań Organizator Konkursu montuje film: I część prezentacja uczestników w technice tańca klasycznego, II część – prezentacja układów dowolnych.


8. W dniu Konkursu dwa ww. filmy zostaną udostępnione do obejrzenia członkom Jury i obserwatorom Konkursu oraz publiczności składającej się z Internautów.


9. W dniu Konkursu Internauci będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji uczestników na https://www.facebook.com/fundacjabalet/ przez 24 godziny począwszy od godz. 16:00 dnia 26 września do godz. 16:00 dnia 27 września 2020.


10. Internauci będą mogli wybrać Laureata Publiczności. Głosowanie będzie przebiegało w następujący sposób:
a. każdy internauta będzie mógł oddać jeden głos na uczestnika używając jednego adresu mailowego
b. głos oddajemy za pomocą Ankieta Google https://forms.gle/oamC5sejKThWcnZRX6
c. Ankieta Google będzie aktywna przez 24 godziny począwszy od godz. 16:00 dnia 26 września do godz. 16:00 dnia 27 września 2020.


11. Spotkanie jury rozpocznie się na żywo w dniu Konkursu o godzinie 19:00.


12. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie Konkursu www.fundacjabalet.pl i https://www.facebook.com/fundacjabalet/
27 września 2020 roku o godzinie 17.00 wraz z wynikami głosowania na Laureata Publiczności.

  • organizatorFundacja Balet
Obsada:
Plakat: