bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wyniki wyboru oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”, na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie prac budowlanych wraz z niezbędnym wyposażeniem związanym z realizacją

Ta wiadomość nie była zmieniana