bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

10.10.2018

Teatr Polski informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

08.08.2018

Teatr Polski w Szczecinie informuje, że do postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości 527.964 euro na wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

postępowania z zakresu zamówień publicznych

30.07.2018

Teatr Polski w Szczecinie, informuje iż wszelkie postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych prowadzi z wykorzystaniem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

11.06.2018

Postępowanie prowadzone w trybie postępowania ofertowego na wynajem bufetu w hali przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie. Szczegóły ->  tutaj.

Dotyczy wyników postępowania w zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień pub

10.06.2018

Dotyczy wyników postępowania w zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.)

Zmiana treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Instrukcji dla Wykonawców

01.06.2018

dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

28.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
„Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

15.05.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

15.05.2018

Zamawiający: Teatr Polski w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015r. Poz. 2146 z późniejszymi zmianami), dalej zwanej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

Wyniki postępowania na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

09.05.2018

Wyniki postępowania na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

02.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
„Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.)

Wyniki postępowania WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

08.02.2018

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

02.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

Wyniki postępowania - Rozwój trwałego wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Szczecinie - oświetlenie

01.02.2018

Wyniki postępowania - Rozwój trwałego wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Szczecinie – oświetlenie

Wyniki postępowania - Rozwój trwałego wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Szczecinie – kratownica oświetleniowa

31.01.2018

Wyniki postępowania - Rozwój trwałego wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Szczecinie – kratownica oświetleniowaOpublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 25.09.2013
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 25.09.2013
Dokument oglądany razy: 27 684