Projekty ze wsparciem

Teatr Polski otrzymał  '' Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19''


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”


Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie"

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury,
Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie"


Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.