Projekty ze wsparciem

Teatr Polski otrzymał  '' Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19''


Celem przedsięwzięcia ,,Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"
było stworzenie nowoczesnego ośrodka rozwoju sztuki teatralnej w basenie Morza Bałtyckiego,
jako centrum wymiany najnowszych myśli w dziedzinie działań teatralnych, nastawionego na współpracę z twórcami reprezentującymi  różne dziedziny sztuki. W zakresie modernizacji obiektu zabytkowego wprowadzono zmiany funkcjonalności i użytkowania poszczególnych pomieszczeń istniejącej części obiektu Teatru. Istniejący obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W zakresie rozbudowy, do istniejącego obiektu dobudowano nową część, którą zatopiono w terenie skarpy, posadowionej przy ulicy Jana z Kolna. Obie części połączono ciągiem komunikacyjnym. W dobudowanej części usytuowano Teatr Szekspirowski, Scenę Włoską i Scenę Kameralną. Na poziomie -1 znajdują się 2 Bary wraz z zapleczem umożliwiającym obsługę imprez, wystaw czy innych wydarzeń kulturalno-społecznych.


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”
W wysokości: 45 505 394

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.
Wartość projektu: 60 193 051


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”
W wysokości: 43 307 000

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.
Wartość projektu: 114 707 988


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie"

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury,
Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie"


Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.