Regulamin sprzedaży

Zasady ogólne sprzedaży biletów

 1. Sprzedaż i dystrybucję Biletów prowadzi Teatr.

 2. Sprzedaż Biletów tradycyjnych oraz Karnetów dokonywana jest w kasach biletowych Teatru w godzinach ich otwarcia natomiast sprzedaż Biletów online, odbywa za pośrednictwem strony internetowej Teatru..

 3. Płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

 4. Teatr sprzedaje bilety w cenie normalnej oraz ulgowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 5. Cennik jest dostępny do wglądu w kasach oraz stronie internetowej Teatru.

 6. Bilety w cenie ulgowej przysługują: uczniom, studentom (do 26. roku życia), doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, pod warunkiem posiadania oraz okazania aktualnego oraz ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. Ceny Biletów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 7. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych akcji promocyjnych na Bilety sprzedawane w Teatrze niż aktualnie obowiązujące oraz możliwość wprowadzenia do sprzedaży Karnetów.

 8. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach. Zmiany nie dotyczą cen Biletów już zakupionych.

 9. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane Spektakle.

 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 

Sprzedaż Biletów w kasach biletowych Teatru

 1. Sprzedaż Biletów tradycyjnych oraz Karnetów odbywa się wyłącznie w kasach biletowych Teatru, w godzinach jego otwarcia.

 2. Pracownicy kas biletowych uprawnieni są do sprzedawania Biletów tradycyjnych poza kolejką osobom, które chcą zakupić Bilet na Spektakl, który ma się rozpocząć w ciągu nadchodzącej godziny.

 3. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić pracownikowi kasy biletowej przed zakupem Biletu podając NIP nabywcy oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury, pod rygorem utraty możliwości uzyskania faktury VAT.

 4. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy Biletów zakupionych w kasach biletowych.


§ 7 Sprzedaż biletów online

 1. Sprzedaż Biletów online na Spektakle odbywające się w Teatrze prowadzona jest całodobowo, wyłącznie przez stronę www.teatrpolski.eu

 2. Zakupiony Bilet wysyłany jest Widzowi na wskazany przez niego adres e-mail w formacie PDF.

 3. System sprzedaży Biletów online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięćiu pojedynczych Biletów na jeden Spektakl.

 4. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby Biletów niż określona w pkt 3 konieczny jest kontakt Kupującego z Biurem Organizacji Widowni lub kasą biletową.

 5. Podczas weryfikacji Biletu na Spektakl, Widz może okazać Bilet online za pośrednictwem urządzenia mobilnego, lub w formie papierowej, po uprzednim jego wydrukowaniu.

 6. Sprzedaż Biletów online na Spektakle kończy się na 30 minut przed jego rozpoczęciem.

 7. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 8. Brak możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem Biletów w kasach biletowych Teatru.

 9. Zwrot Biletu online zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.teatrpolski.eu możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania Spektaklu lub zmiany repertuaru przez Teatr.

 10. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania Biletu zaznaczyć opcję wystawienia faktury VAT pod rygorem utraty możliwości jej otrzymania, podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Kasa biletowa nie pośredniczy w wystawianiu faktur przy sprzedaży online. .

 11. Płatność przelewem za zakup Biletu online należy dokonać w ciągu 30-tu minut od chwili wyboru miejsc. Po bezskutecznym upływie tego czasu transakcja, zostaje anulowana.

 12. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania oraz jakiekolwiek zaniechania internetowego systemu płatniczego.

 

§ 12  Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Teatr jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

 2. Teatr prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

 3. Ze względu na specyfikę techniczną widowni, bezpieczeństwo i warunki techniczne liczba miejsc na widowni, w tym miejsc dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich jest ograniczona.

 4. Bilety dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich oraz dla ich opiekunów można zakupić w kasie biletowej Teatru bezpośrednio lub po wcześniej dokonanej rezerwacji telefonicznej.

 5. Rezerwacji miejsc, o których mowa w ust. 2 można dokonać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni lub w Kasie biletowej najpóźniej 3 dni przed Spektaklem.

 6. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia miejsc dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich na wybrane Spektakle.

 7. Teatr nie gwarantuje miejsca dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich, które pojawią się na Spektaklu bez wcześniejszej rezerwacji Biletu ani poinformowania pracownika Teatru o tej okoliczności.

 8. Informację o niepełnosprawności należy zgłosić w momencie zakupu Biletów na Spektakl lub w czasie ich telefonicznej  rezerwacji.

 9. W przypadku gdy osoba poruszająca się przy pomocy wózka inwalidzkiego nie weźmie udziału w Spektaklu z powodu braku wolnego, przystosowanego dla niej miejsca, przysługuje jej prawo do zwrotu ceny Biletu.