Zamówienia grupowe


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz 883ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski z siedzibą 71-601 Szczecin, ul. Swarożyca 5 w celach realizacji niniejszego zamówienia oraz na potrzeby statystycznei marketingowe ww. administratora. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz dobrowolności podania danych osobowych.


Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów Teatru Polskiego w Szczecinie.