Mirosław Kupiec

fot. Karolina Nowaczyk

Biografia:


Aktor Teatru Polskiego od 1995 roku. Związany również z Czarnym Kotem Rudym – naszą teatralną sceną kabaretową.

Pochodzi ze Świdwina, gdzie zadebiutował - będąc jeszcze amatorem - w teatrze amatorskim Kontrasty w Domu Kultury Zamek. Po maturze ukończył Państwowe Studium Kulturalno - Oświatowe w Opolu, ze specjalizacją teatralną, a w kolejnych latach -  Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

Zadebiutował w roku 1983 na deskach Teatru Lalki „Tęcza” rolą Franka Kulczyka w spektaklu Kaszubi pod Wiedniem Jana Karnowskiego, w reżyserii Zofii Miklińskiej. Zawodowo związany był także z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, w latach 1984 – 1989. Tam był zaangażowany w edukację teatralną, za co został nagrodzony przez Centrum Edukacji Teatralnej przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 

W 1988 roku na Kaliskich Konfrontacjach Teatralnych został nagrodzony II nagrodą zbiorową za spektakl „Przedstawienie pożegnalne” Petera Mullera, w reżyserii Jacka Pazdro. Aktor zagrał tam postać Augusta Bario (ryżego klauna). Potem mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie występował - z polskimi bajkami - nie tylko dla dzieci z rodzin polonijnych. 

W Teatrze Polskim aktor podjął się, poza pracą sceniczną, również działalności dydaktyczno - edukacyjnej, za co otrzymał w Warszawie nagrodę Towarzystwa Kultury Teatralnej w konkursie „Bliżej Teatru”. Aktor również przez ćwierć wieku wprowadzał - grupy dzieci, młodzieży i dorosłych - w tajniki sceny i zakulisowe tajemnice teatru, za co został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego PRO ARTE (w 2022 roku). Organizował także spotkania, po spektaklach, ze znanymi aktorami dużych ośrodków teatralnych.

M. Kupiec wystąpił w kilku filmach i serialach: w ponad dwudziestu odcinkach pierwszego sezonu serialu pt. "Korona królów", gościnnie w pojedynczych odcinkach seriali: "Pitbull", "Stulecie Winnych", "Na dobre i na złe", "Na sygnale" oraz w filmie "Ukryta gra".

Zagrał/zagrała: